Mezinárodní skupina expertů ve spolupráci s NASA a NOAA oznámila, že v prosinci 2019 nastalo solární minimum. Slunce tak vstupuje do svého 25. solárního cyklu.

Solární cyklus trvá v průměru 11 let, je odvozen od trvání pohybu magnetického pole Slunce. Na Slunci se magnetické pole pravidelně přesouvá ze severního na jižní pól. Proč se tak děje výzkumníci zatím neví, nicméně děje se to vždy, kdy je Slunce ve svém aktivním minimu.

Aktivní minimum a maximum Slunce lze odvodit na základě počtu slunečních erupcí a slunečních skvrn. Několik posledních let bylo Slunce klidné a neměnné, poslední sluneční erupce proběhla v říjnu 2017.

Vzhledem k nízké sluneční aktivitě vědci předpovídali, že se Slunce dostalo do svého aktivního minima, což by znamenalo přesun magnetického pole a ukončení solárního cyklu. Pro potvrzení ale museli počkat, dokud Slunce nezačne být opět aktivní. Nyní je jasné, že solární minimum nastalo v prosinci 2019.

Porovnání: Slunce ve svém solární maximu vlevo (duben 2014) a solárním minimu vpravo (prosinec 2019)

První sluneční erupce nastala 29. května 2020 a od té doby aktivita Slunce narůstá. Je tedy potvrzeno, že Slunce zakončilo svůj solární cyklus a započalo nový, v pořadí již 25. Výzkumníci předpokládají, že tento nový cyklus bude stejně silný, jako ten předešlý, což znamená lehce podprůměrný. To ale nevylučuje nebezpečí.

Tzv. sluneční počasí může mít stále dopad na život na Zemi. Sluneční aktivita by neměla být nijak výrazná, nicméně pokud sluneční erupce proběhnou směrem k naší planetě, mohou ve vesmírném prostoru v blízkosti Země způsobit magnetické bouře. To může představovat riziko zejména pro astronauty. V polárních oblastech Země se mohou přerušit rádiové vlny a pro běžného člověka budou sluneční erupce zajímavé zejména proto, že vytvoří polární záře.

Podle výzkumníků by sluneční aktivita měla narůstat přibližně do roku 2025, kdy by měla dosáhnout svého aktivního maxima. Nicméně Slunce není úplně jasně předvídatelné a výkyvy v aktivitě jsou naprosto běžné.

Zdroj: www.techexplorist.com
Obrázky: NASA