Věděli jste, že vaše tělo disponuje třemi typy tuku? Takzvaný bílý tuk, tedy ten, o kterém běžně hovoříme, ukládá v těle přebytečnou energii. Hnědý tuk je naopak aktivně spalován ve formě tepla v procesu zvaném termogeneze. Tento mechanismus je obzvláště důležitý u kojenců a hibernujících zvířat.

V roce 2012 však vědci objevili novou tkáň, zvanou béžový tuk, která se nachází v bílé tkáni a hraje u savců důležitou roli při spalování kalorií. Nová studie odhalila typ imunitní buňky, která u myší tuto tkáň aktivuje a podporuje tak urychlení procesu spalování tukových zásob. Na obzoru svítá nová potenciální terapie, která by teoreticky mohla pomoci v hubnutí.

Béžový tuk je jakýmsi mostem mezi hnědou a bílou tkání. Přestože slouží primárně k ukládání energie, může rovněž provádět termogenezi a spalovat zásoby na teplo. Tato funkce by se dala přirovnat k dvojitému agentovi, který to tak říkajíc "hraje na obě strany". Imunitní buňka je pak jakýmsi "spouštěčem", který béžový tuk přiměje ke spalování.

Výsledky experimentu provedeného na mutovaných myších ukázaly zvýšený katabolismus tukových zásob právě v těchto tkáních. Vědci si v souvislosti s tímto jevem všimli, že testované myši disponují i vyšší hladinou určitého typu imunitních buněk známých jako eosinofily. Tyto poměrně vzácné imunitní buňky fungují v těle při reakcích na některé typy infekcí, například v boji proti mnohobuněčným parazitům. Pokud se vám do těla při návštěvě některé tropické země dostane červ, bude to právě eosinofil, který se proti němu postaví. Jsou ovšem známé i pro aktivní komunikaci s tukovými buňkami.

"Štíhlé myši měly v tukové tkáni výrazně více eosinofilů," - doktorka Kate Quinlan, hlavní autorka studie, která proběhla na Australské univezitě v Novém Jižním Walesu (UNSW) -

Od roku 2012, kdy byla tato nová tuková tkáň objevena, bylo vynaloženo velké úsilí k nalezení metod, jak "úložný" bílý tuk přeměnit na béžový. Někteří vědci navrhovali vychytávat v tělech pacientů určité hormony. Výzkum UNSW však přináší zcela nový pohled na celou problematiku. Australští vědci v současné době pokračují ve studiu tohoto vztahu a usilují o pochopení procesů, které umožňují řídit katabolismus v béžové tukové tkáni pro vývoj nových metod léčby obezity.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41467-020-16758-9

Zdroj: Nature Communications, zdroj titulního obrázku: Spectral, Depositephotos