“Pojďme udělat plánování udržitelné dopravy rychlejší, jednodušší a více založené na datech.” Takové je heslo služby Strava Metro, která je spojena se sportovní aplikací Strava. Ta se používá pro zaznamenávání rozdílných aktivit, jako například jízda na kole či běh.

Strava Metro je datová služba, která byla vytvořena především pro města s cílem poskytnout podstatné informace pro lepší plánování dopravy. Strava tak bezplatně nabízí především městům pomocnou ruku při hledání cest, jak podpořit v dané lokalitě nejen rekreační jízdu na kole, ale i pro každodenní přepravu.

Už jste někdy chtěli odpovědět na otázky jako:

  • Kudy vedou ve vaší oblasti nejpopulárnější trasy?
  • Jak ovlivnila nová infrastruktura, jako například cyklostezka či dopravní obchvat, vzorce dopravního chování?
  • Které trasy jsou používány celoročně nebo sezónně?

Ať už jste plánovač, konzultant, advokát nebo výzkumný pracovník, na tyto a další otázky můžete nalézt odpovědět právě pomocí platformy Strava Metro. Ta nevyžaduje žádné znalosti ohledně odborných nástrojů, ale nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, kde je možné analyzovat dopravní trendy v dané lokalitě. Zároveň platforma nabízí také export dat do specializovaných programů pro městské plánování.

Data dostupná prostřednictvím Strava Metro tak mohou mít zásadní vliv na budoucí podobu městské infrastruktury. Právě bezpečná infrastruktura pro chodce a cyklisty je důležitá po přechod k trvale udržitelnému systému.

"Vzhledem k rostoucí potřebě infrastruktury pro cyklisty a chodce jsme cítili, že Strava Metro obsahuje příliš užitečné informace, které by měly být k dispozici každému, kdo se pokouší ovlivnit budoucí podobu měst," uvádí Mark Gainey, spoluzakladatel a předseda Stravy.

„Metro Strava hrálo důležitou roli při zlepšování toho, jak chápeme a plánujeme cyklistiku v Londýně, a zdůrazňuje posun směrem k udržitelným způsobům dopravy,“ uvedl Will Norman, londýnský komisař pro chůzi a cyklistiku v souvislosti s užíváním Strava Metro v praxi.

Strava Metro si můžete ve zkušební verzi vyzkoušet na: https://metroview.strava.com/demo

Zdroj: https://metroview.strava.com/demo

Foto:Marina Zanetti, Unsplash