srp 11, 2020

Zefektivnění fotosyntézy zvyšuje rostlinnou produkci o 27% a šetří vodu

Biologové z celého světa dlouhodobě usilují o to, aby fotosyntéza, komplexní chemická reakce produkující biomasu ze světla, byla co nejvíce zefektivněna a zvýšila výnosnost zemědělských plodin. Seznamte se s dalším úspěchem projektu RIPE, který se touto problematikou zabývá....

Číst dál

  čvc 16, 2020

Protein žab upravuje absorpci biliverdinu, aby odrážel ten pravý odstín zelené

Dobrá kamufláž umožňuje živočichům shánět potravu, aniž by se sami potravou stali. Ropuchy a žáby jsou tedy z velmi dobrého důvodu často zelené - tato kamufláž v prostředí plném zelených rostlin udělá svého nositele téměř neviditelným. Ne všechny žáby dosáhly tohoto zeleného zbarvení stejnou cestou....

Číst dál