kvě 07, 2021

Vosy jsou přínosem pro ekosystémy, ekonomiku i lidské zdraví

Vosy alespoň podvědomě nemá ráda většina z nás. Ukazuje se, že vosy si tento postoj nezaslouží, mohou být totiž užitečné v zemědělství, ekonomice i zdraví lidí....

Číst dál

  zář 27, 2020

Až čtvrtině druhů masožravých rostlin může hrozit vyhynutí nejen v důsledku změny klimatu

Nový výzkum, vedený Curtinovou univerzitou, zjistil, že přibližně čtvrtina masožravých rostlin po celém světě může být vystavena hrozbě vyhynutí kvůli změně klimatu, pytlačení, čištění půdy pro zemědělství, těžbě nebo výstavbě....

Číst dál

  zář 09, 2020

Nejlépe čelí útokům predátorů krávy s očima na zadku

Čtyřletý výzkum vědců ve spolupráci s obyvateli Botswany dokázal, že krávy s namalovanýma očima na zadku mají nezměrně lepší vyhlídky na spokojený život bez zabití predátory....

Číst dál

  zář 09, 2020

Rockerské heslo "live fast, die young" platí i pro stromy a má přímý vliv na změnu klimatu

O rockerech se říká, že žijí rychle a umírají mladí. Vědci z Univerzity v Leedsu zjistili, že stejnou měrou platí pro stromy, které za uspěchaný růst podpořený globální změnou klimatu zaplatí kratším životem. Mezinárodní analýza zcela vyvrací přímou úměru mezi rychlostí růstu a akumulací uhlíku....

Číst dál

  zář 09, 2020

Rostlinní detektivové mohou pomoci nacházet lidské ostatky

Forenzní analýza je bohaté a nesmírně komplexní vědecké odvětví, které nejspíš všichni dobře známe z kriminálek. Vědci z University of Tennessee však přicházejí s novou metodou pátrání po rozkládajících se lidských ostatcích, která využívá chemických reakcí okolních rostlin....

Číst dál

  čvc 20, 2020

Emise skleníkových plynů dosahují nejvyšších hodnot všech dob. Pandemie je nezastavila.

V roce 2017 se do atmosféry uvolnilo téměř 600 milionů tun methanu. Z toho polovina vlivem lidské činnosti. Nárůst emisí je poháněn využíváním fosilních paliv, rostoucím chovem dobytka a skládkami odpadu....

Číst dál

  čvc 18, 2020

Světelné znečištění má nežádoucí účinky i za hranicí přímo osvětleného prostoru

Umělé noční osvětlení - relativně nový a čím dál významnější činitel globální změny. Zatímco důkazů o nepříznivých efektech umělého osvětlení na biodiverzitu a fungování ekosystémů vzrůstá, jen málo je toho známo o prostorovém rozsahu jeho účinků....

Číst dál

  čvc 06, 2020

(Ne)věrní tučňáci – o téměř polovinu mláďat dvou druhů tučňáků se nestará jejich biologický otec, odhalila studie

Vědci provedli genetickou analýzu dvou druhů tučňáků a nestačili se divit. Zjistili, že 31 a 49 procent mláďat nevychovává jejich biologický otec. Tahle zjištění boří dřívější paradigma, že většina mořských ptáků a tučňáků především, jsou si věrní....

Číst dál

  čvc 02, 2020

Odlesňování – katalyzátor změn druhové bohatosti

Přínosy ekosystémů lidem nebo tzv. ekosystémové služby; ty poskytuje rozmanitá druhová bohatost ekosystému. Nový výzkum Edinburské univerzity ukazuje, že úbytek lesů katalyzuje probíhající změny biologické rozmanitosti....

Číst dál