říj 01, 2021

Stanovení zdraví ekosystému je díky novým poznatkům až překvapivě jednoduché

Nová publikace v časopise Nature ukazuje, že ke stanovení více než 70 procentům funkčnosti ekosystému stačí pouze 3 proměnné....

Číst dál

  kvě 07, 2021

Vosy jsou přínosem pro ekosystémy, ekonomiku i lidské zdraví

Vosy alespoň podvědomě nemá ráda většina z nás. Ukazuje se, že vosy si tento postoj nezaslouží, mohou být totiž užitečné v zemědělství, ekonomice i zdraví lidí....

Číst dál

  zář 09, 2020

Nejlépe čelí útokům predátorů krávy s očima na zadku

Čtyřletý výzkum vědců ve spolupráci s obyvateli Botswany dokázal, že krávy s namalovanýma očima na zadku mají nezměrně lepší vyhlídky na spokojený život bez zabití predátory....

Číst dál

  zář 09, 2020

Rockerské heslo "live fast, die young" platí i pro stromy a má přímý vliv na změnu klimatu

O rockerech se říká, že žijí rychle a umírají mladí. Vědci z Univerzity v Leedsu zjistili, že stejnou měrou platí pro stromy, které za uspěchaný růst podpořený globální změnou klimatu zaplatí kratším životem. Mezinárodní analýza zcela vyvrací přímou úměru mezi rychlostí růstu a akumulací uhlíku....

Číst dál

  zář 09, 2020

Rostlinní detektivové mohou pomoci nacházet lidské ostatky

Forenzní analýza je bohaté a nesmírně komplexní vědecké odvětví, které nejspíš všichni dobře známe z kriminálek. Vědci z University of Tennessee však přicházejí s novou metodou pátrání po rozkládajících se lidských ostatcích, která využívá chemických reakcí okolních rostlin....

Číst dál

  čvc 20, 2020

Emise skleníkových plynů dosahují nejvyšších hodnot všech dob. Pandemie je nezastavila.

V roce 2017 se do atmosféry uvolnilo téměř 600 milionů tun methanu. Z toho polovina vlivem lidské činnosti. Nárůst emisí je poháněn využíváním fosilních paliv, rostoucím chovem dobytka a skládkami odpadu....

Číst dál

  čvc 18, 2020

Světelné znečištění má nežádoucí účinky i za hranicí přímo osvětleného prostoru

Umělé noční osvětlení - relativně nový a čím dál významnější činitel globální změny. Zatímco důkazů o nepříznivých efektech umělého osvětlení na biodiverzitu a fungování ekosystémů vzrůstá, jen málo je toho známo o prostorovém rozsahu jeho účinků....

Číst dál

  čvc 06, 2020

(Ne)věrní tučňáci – o téměř polovinu mláďat dvou druhů tučňáků se nestará jejich biologický otec, odhalila studie

Vědci provedli genetickou analýzu dvou druhů tučňáků a nestačili se divit. Zjistili, že 31 a 49 procent mláďat nevychovává jejich biologický otec. Tahle zjištění boří dřívější paradigma, že většina mořských ptáků a tučňáků především, jsou si věrní....

Číst dál

  čvc 02, 2020

Odlesňování – katalyzátor změn druhové bohatosti

Přínosy ekosystémů lidem nebo tzv. ekosystémové služby; ty poskytuje rozmanitá druhová bohatost ekosystému. Nový výzkum Edinburské univerzity ukazuje, že úbytek lesů katalyzuje probíhající změny biologické rozmanitosti....

Číst dál

  čvn 03, 2020

Escobarovi hroši v Kolumbii děsí obyvatele, mohli by ale pomoct místnímu ekosystému

Drogový baron Pablo Escobar si v osmdesátých letech do své soukromé zoo nechal přivést čtyři hrochy. Ti se po jeho smrti rozutekli, rozmnožili se a desítky jich nyní žijí v kolumbijských lesích a řekách. Místní si s nimi nevědí rady, ale vědci se domnívají, že by mohli prospívat životnímu prostředí....

Číst dál