led 03, 2023

V USA a Velké Británii v příštích letech osekvenují genom 200 000 novorozenců

Ve Velké Británii a New Yorku se rozjíždí projekty sekvenování celého genomu u 200 000 novorozenců. Jejich cílem je zachytit léčitelná genetická onemocnění, která standardní novorozenecký screening neodhalí. Co na to říká etika? A jaké jsou ekonomické výhody?...

Číst dál

  říj 26, 2021

Vědci našli domovinu moderních domácích koní v jihozápadním Rusku

Moderní domácí kůň má velký podíl na formování lidské společnosti. Nová analýza starověké DNA odhaluje, kde a kdy toto partnerství mezi člověkem a koňmi začalo....

Číst dál

  říj 01, 2021

Echolokace nově objevena u hlodavců

Echolokace je známá spíše jako raritní způsob orientace v prostoru u delfínů nebo netopýrů. Vědci ji nyní podrobně popsali u několika druhů plchů. Jedná se tak o první hlodavce, u nichž byl tento fenomén pozorován....

Číst dál

  čvc 15, 2021

Genom člověka získán z tisíce let starého sedimentu

Pohárek bahna, pohřbený po tisíciletí pod podlahou jeskyně, vyjevil genom pračlověka....

Číst dál

  lis 04, 2020

Na matiku je potřeba mít geny – studie odhalila souvislost mezi variací genu ROBO1 a výkonem ve školních testech

Dědičnost číselného nadání je ve vědě známá věc. Doposud však není jasné, jak přesně matematické geny ovlivňují vývoj lidského mozku. Částečnou odpověď na tuto otázku přinesl tým výzkumníků v čele s Michaelem Skeidem....

Číst dál

  říj 20, 2020

Jak geny ovlivňují naši svobodnou vůli

Geny a DNA, struktury ovlivňující naši výšku, barvu očí, vlasů, celkový vzhled, ale také například predispozice k určitým nemocem. Nyní vědecké studie naznačují, že by geny mohly být zodpovědné také za věc, kterou většina lidí považuje za výsledek svobodné vůle, neboli za naše chování....

Číst dál

  říj 06, 2020

Nanočásticové vypínače se mohou stát nejefektivnější známou genovu terapií

Genová terapie zaznamenává ve 21. století zásadní rozvoj. V pondělí byla publikována práce vědců z MIT, jejichž speciálně upravené nanočástice mohou znamenat revoluci nejen v léčbě rakoviny, ale možná mnohých jiných nemocí....

Číst dál

  čvc 24, 2020

Pomocí CRISPR bychom mohli ovlivnit pohlaví potomků, ukazuje geneticky upravený býk

Po naklonované ovci Dolly přichází Cosmo - CRISPRem upravený býk, jehož embryo bylo umělým vložením genu zmanipulováno k samčímu pohlaví a došlo k rapidnímu nárůstu pravděpodobnosti plození mužských potomků....

Číst dál

  čvc 15, 2020

Stanfordští vědci poprvé opravili sekvenci mitochondriální DNA

O problematice úpravy genových sekvencí jste se v našich článcích již mohli dočíst mnoho. Fenomén CRISPR však není zcela dokonalý a nestačí na léčbu některých dědičných chorob, které nepramení z poškození jaderné DNA....

Číst dál