čvc 20, 2021

Kousek historie: Slepá ulička zvaná biomechanika

Koncem 19. století nastává nová etapa průmyslové revoluce, spojená s racionálním řízením výroby - taylorismem. Své horlivého čtenáře našel mezi Frederick Taylor mezi bolševiky, kteří se rozhodli vytvořit novou vědu o lidské práci....

Číst dál

  čvc 13, 2021

Kousek historie: Vědecké řízení výroby

Rostoucí specializace a počty zaměstnanců v průmyslu vyvolávaly konflikty mezi zaměstnavateli a dělníky i bez snižování platů, což se vše v poslední čtvrtině 19. století projevovalo rostoucí mírou stávek. Řešením vznikajícího sociálního konfliktu mohlo být přenesení tlaku z mezd na produktivitu....

Číst dál

  čvn 07, 2021

Kousek historie: Pátrání po tržním řešení změn klimatu

Druhá polovina 70. let 20. století přinesla rozsáhlou vědeckou debatu o globálních změnách klimatu. Vědecká obec si však kladla jednu otázku: co bude dostatečnou motivací pro změnu lidského chování?...

Číst dál

  kvě 24, 2021

Kousek historie: Nástup železničního času

Nové pojetí času, zahrnující v sobě prvek přesnosti a hlídání minut, je nevyhnutelně spojeno s prosazováním železnice. Moderní chápání a měření času by bez vlaků nedávalo smysl....

Číst dál

  kvě 17, 2021

Kousek historie: Účel kanalizace

V počátcích zavádění kanalizace do rodících se evropských měst nehrály roli ani tak hygienické ohledy, jako spíš osvícenská snaha o racionální hospodaření se zdroji, v jejímž rámci se očekávalo hospodářské využití kanalizace....

Číst dál

  kvě 13, 2021

Kousek historie: První autobusy

Než začala být rostoucí města protínána tramvajemi, objevily se omnibusy - prodloužené kočáry s dvojicí lavic proti sobě, které mohly pojmout mezi osmi a dvěma desítkami cestujících....

Číst dál

  kvě 05, 2021

Kousek historie: Vědci v uniformách

Výraznou součástí 2. světové války se stalo nasazení vědců do válečného úsilí a armádního výzkumu. Prověřování často bizarních teorií pak přineslo nejeden výrazný vědecký průlom....

Číst dál

  bře 22, 2021

Kousek historie: První mikroskopická pozorování

Na počátku 17. století přivodil změnu pohledu na svět Galileův teleskop. V 70. letech následovala neméně revoluční proměna, která stojí poněkud ve stínu a zapomnění - sestrojení mikroskopu. Opomenutý přelom ve vědě je spojen s Robertem Hookem, fyzikem, geometrem a osobním nepřítelem Isaaca Newtona....

Číst dál

  bře 19, 2021

Vědci nalezli pod grónským ledem zbytky rostlin

Grónsko je stát právně náležící pod nadvládu Dánska. Mimo vlastní vlajky, sportovních týmů a kurážných obyvatel má také rozsáhlé ledem pokryté území skrývající poklady....

Číst dál

  bře 17, 2021

Kousek historie: Cukr a bič za průmyslové revoluce

S průmyslovou revolucí museli první průmyslníci řešit ožehavý problém zvládání dosud nepředstavitelného množství zaměstnanců. Ačkoli proběhla řada pokusů vytvořit nový étos pracovní kázně, v realitě docházelo především k uplatňování metody biče a občas i cukru....

Číst dál

  bře 08, 2021

Kousek historie: Čtení u továrních pásů

Tovární provoz mohl být nejen místem těžké práce, ale také centrem široké lidové osvěty. Namátkou na Kubě, kde došel v roce 1865 jeden z tamních podnikatelů k tomu, že by měl své zaměstnance vzdělávat....

Číst dál

  bře 01, 2021

Kousek historie: Hledání ženské identity

Počátek novověku je spojen s promýšlením vztahu společnosti k ženám a pátráním po "vědecké" definici ženskosti. Na místo teologů se nové pochopení rozhodli najít lékaři a právníci....

Číst dál