Objev byl možný díky použité metodě zkoumání. Synchrotronová mikrotomografie funguje na podobném principu, jako běžná počítačová tomografie. Díky silnější energii však dokáže odhalit i drobné odchylky v hustotě zkoumaných vzorků. Díky tomu mohlo být v koprolitu objeveno veliké množství fragmentů brouků a několik téměř kompletních exemplářů.

Původce trusu byl pravděpodobně svrchně triasový dinosauromorf Silesaurus opolensis. Ten žil v období před 230 miliony let na území dnešního jižního Polska. Byl popsán v roce 2003 jako pravděpodobně býložravý. Z pozdějších výzkumů je pravděpodobnější, že se minimálně z části živil brouky. Jeho koprolity se nachází v blízkosti polského města Krasiejów a Silesaurus byl označen za nejpravděpodobnějšího původce tohoto nyní zkamenělého trusu.

obrazový výstup ze synchrotronové mikrotomografie triasového koprolitu; A) původce Silesaurus opolensis (zdroj: článek)

Prvně popsaný brouk z fosilního koprolitu dostal vědecké pojmenování Triamyxa coprolithica. Díky jeho tvaru je uvažován semiakvatický způsob života tohoto živočicha.

„Při získávání fosilizovaných pozůstatků živočichů této kvality se vědci v minulosti spoléhali na to, že je najdou v jantaru (fosilizované stromové pryskyřici),“ říká Jesus Lozano-Fernandez z Institute of Evolutionary Biology v Barceloně. „Novinkou je možnost podívat se na to, co je uvnitř neprůhledného zkamenělého hovínka.“

Nalezený zkamenělý trus pomůže vědcům s lepším pochopením ekologických vztahů v období svrchního triasu. Ukazuje možnost, čím se živili přímí předci pozdějších dinosaurů. Dnes lze některé semiakvatické brouky nalézt ve vysokých počtech na řasách v průsacích v blízkosti vodních zdrojů. Brouci přichycení na řasách mohli i v tehdejších časech poskytovat zajímavý zdroj potravy ostatním živočichům.

Zdroj: Current Biology
Zdroj úvodního obrázku: Wolfgang Hasselmann