Evropa postupně upevňuje svou roli světové jedničky v obnovitelných zdrojích. „Je to dobrý signál, který ukazuje, že Evropa je lídrem, pokud jde o rychlost, se kterou větrná a solární energie nahrazuje uhlí,“ komentuje zprávu spolupředseda Zelených Michal Berg.

„Zároveň je z dokumentu jasně patrné, že státy střední a východní Evropy včetně Česka jsou pozadu. Konec spalování uhlí v energetice je jasnou věcí, díky růstu cen emisních povolenek může dokonce nastat dříve, než mnozí očekávají. Jde tedy hlavně o to, aby Česko transformaci energetiky nezanedbalo a nastavilo co nejdřív vhodné podmínky pro dostatek nových kapacit obnovitelných zdrojů,“ dodal. Podpora státu by měla být jak investiční pro výstavbu nových menších zdrojů, tak provozní v podobě aukcí na kapacity, které se osvědčily například v Německu.

V roce 2019 se dvě další evropské země zavázaly odstoupit od uhlí. Řecko a Maďarsko přestanou vyrábět elektřinu z uhlí do roku 2028, respektive 2030. “ s výjimkou Německa počítají všechny země, které si stanovily svůj plán ústupu od uhlí, s rokem 2030 jako nejzazším termínem. Česká uhelná komise by měla mířit k obdobnému datu,” uvedla Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. “Podle aktuálního průzkumu firmy Median je 71 % obyvatel Česka pro postupné ukončení provozu uhelných elektráren,” dodala. (Odkaz na výzkum Medianu zde)

Mezi další klíčová zjištění patří také skutečnost, že výroba elektřiny z uhlí klesla v Evropské unii za pouhý jeden rok o 24 %, ve výsledku na méně než polovinu úrovně z roku 2007. Jen v roce 2019 to vedlo k 12% snížení emisí CO2 v evropském energetickém sektoru, což znamená největší meziroční pokles od roku 1990.


Evropa se při přechodu na nové zdroje energie vyhnula mezistupni v podobě zemního plynu: navzdory nárůstu produkce elektřiny z plynu v roce 2019 je podíl plynu stále o jeden procentní bod nižší než v roce 2010. Naopak růst obnovitelných zdrojů akceleruje, kapacita solárních zdrojů se zvýšila o přibližně 17 GW, tj. dvojnásobným tempem oproti předchozímu roku.

Na závěr připomeňme termíny odstoupení od uhlí a zbývající kapacity uhelných elektráren:

Zdroj: TZ Zelení