Živá houba, neustále rostoucí, odumírající a sama se obnovující, by se mohla stát šetrným stavebním materiálem budoucnosti. S touto bláznivou myšlenkou přišel tým evropských vědců ve své práci nazvané Fungal architecture (k dispozici zde). V té autoři navrhli vytvoření stavebního materiálu za využití živého podhoubí hub. Vědci zároveň uvažují i o kombinaci podhoubí, nanočástic a polymerů k vytvoření elektrických zařízení.

Celý nápad by měl přinést spoustu výhod oproti konzervativním metodám ve stavebnictví. Bude možné rychle reagovat na potřebu výstavby nových domů v rostoucích městech a to velice ekologickou cestou. Zapomeňme na vysokou spotřebu paliv a těžbu. Stejně ekologická bude i likvidace nepotřebných objektů, nebo objektů poničených přírodními katastrofami. Materiál z hub se jednoduše rozloží. Od materiálu si vědci slibují automatické opravy a dokonce i to, že se budovy samy přizpůsobí okolnímu prostředí.

Autoři studie zdůrazňují možnost vytvořit materiály s různými vlastnostmi – houba může posloužit k výrobě materiálu podobného dřevu, stejně jako k výrobě pružného materiálu. Vědci tvrdí, že se jedná o první výzkum zabývající se možností využití staveb tvořených živými houbami. Tím se dostáváme k výzkumu NASA. Ta se totiž zabývá možností stavět z hub na Měsíci nebo na Marsu. V jejich případě ale výzkum počítá s usmrcením hub po dostavení budov.

Prezentace využití hub jako stavebních materiálů ve Vesmíru

NASA zkoumá využití hub především kvůli zbavení se nutnosti přepravovat obrovské množství těžkého a drahého stavebního materiálu ze Země. Stačilo by jednoduše dopravit na místo určení vzorky hub. Po dopravení na Měsíc nebo Mars by stačilo houbě dodat vodu a vhodné podmínky k jejímu růstu. Po růstu do požadované podoby by došlo k tepelné úpravě, která by houbu usmrtila a zároveň z ní vytvořila „cihlu“. V současnosti NASA testuje, zda bude mycelium hub schopné růstu v půdě Marsu.

obrázek: popularmechanics.com