Odlesňování představuje jednu z největších hrozeb pro biologickou rozmanitost světa. Nová studie ukázala, že oblast o rozloze Francie se přirozeně zalesnila od roku 2000. Přirozená regenerace lesů nabízí řadu výhod oproti aktivnímu vysazování.

Studii publikovala iniciativa Trillion Trees spolupracující s World Wildlife Fund, BirdLife International a Wildlife Conservation Society. Zaměřuje se na regeneraci lesů tam, kde je ekosystém ponechán vlastní obnově nebo je lidmi jen málo ovlivněn.

Mezi takové způsoby obnovy patří sázení stromů tam, kde je půda znehodnocená, ale i pasivnější techniky jako je odstraňování invazivních druhů, přidávání oplocení, nebo ponechání volné ruky přírodě. Srovnáme-li tento pasivnější přístup s aktivní výsadbou, je přirozená obnova až o 76 % levnější. Navíc podporuje vyšší biologickou rozmanitost rostlin a živočišných druhů, zadržuje vodu a zkvalitňuje půdu.

Nová studie je založena na satelitních datech sbíraných po 30 let a průzkumu v terénu. Bylo odhaleno, že od roku 2000 přirozeně narostlo téměř 59 milionů hektarů lesa, což je dostatečné množství pro uložení ekvivalentu 5,9 gigatun CO2. Pro představu jde o množství vyšší, než představují roční emise v USA. Jedním z hotspotů této obnovy je Atlantický les v Brazílii, narostlo zde 4,2 milionu hektarů, což je velikost srovnatelná s rozlohou Nizozemska. Dalším příkladem jsou mongolské boreální lesy, kde mezitím narostlo 1,2 milionu hektarů.

Přestože tato data jsou pozitivní, odlesňování naší planety pokračuje znepokojivou rychlostí. Podle OSN bylo v letech 1990 až 2020 pokáceno 420 milionů hektarů globálních lesů. Roční míra odlesňování ale zpomaluje. Zatímco v devadesátých letech postupovalo rychlostí 16 milionů hektarů ročně, mezi lety 2015 a 2020 došlo k poklesu na 10 milionů hektarů ročně.

Nově navržená mapa zaznamenává místa obnovy a může sloužit jako nástroj pro ochránce přírody i politiky.

Mapa: https://storymaps.arcgis.com/stories/87fa5cbe59f2460e9702a590314cdc0e

Původní článek: https://www.worldwildlife.org/press-releases/forests-the-size-of-france-have-regrown-in-the-last-20-years-new-research-shows

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: Vlad Hilitanu via Unsplash