Tato pestrost je překvapivá a lze s jistotou říci, že pastva velkých býložravců se ukazuje jako velmi efektivní nástroj pro ochranu, obnovu a péči o cenné luční biotopy.

Sčítání druhů právě kvetoucích rostlin bylo víceméně neplánované, protože výzkum opylovačů měl za cíl sledovat přibližně 35 druhů rostlin. V rezervaci jich ale kvetlo mnohem více, muselo se proto rozhodovat, které druhy do studie zahrnout. Počítání druhů bylo pro vědce vzrušující, už když byli u 50, jejich očekávání předčilo zjištění, že se dostali na číslo 111 právě kvetoucích druhů v časovém horizontu dvou týdnů.

Na čísle 111 druhů se ale nekončí — nereprezentuje celkovou biodiverzitu rezervace. Do sčítání nebyly započítány trávy, které také právě kvetou, ale jsou opylovány větrem stejně jako některé další, anemogamní rostliny. Potom nejsou zahrnuty vzácné druhy, které byly dost možná přehlídnuty — řada z nich, včetně několika chráněných, už odkvetla nebo se teprve kvést chystá.

Zelenáček (Adscita sp.) na chrastavci rolním (Knautia arvensis). Autor: Michal Barták

Vysoká diverzita rostlin také podporuje diverzitu opylovačů a vysoký počet kvetoucích rostlin láká více hmyzu. Někteří opylovači jsou po dlouhé koevoluci specializovaní na určité skupiny rostlin, vyhledávají k návštěvě proto jen některé druhy nebo rody. Krajina začala po opuštění pastvin ve 20. století postupně zarůstat a spousta druhů rostlin i s jejich opylovači zmizela. Do Milovic se nyní ale na pastviny velkých kopytníků postupně druhy rostlin i hmyzu vrací.

Rozkvetlé pastviny, které se nachází v Milovicích (ohrada se zubry a koňmi) a nedaleko Benátek nad Jizerou (ohrada s pratury a koňmi) bohužel nyní nemůže veřejnost příliš dobře pozorovat, protože rezervace není přístupná veřejnosti. Z okružní stezky, která vede kolem ohrad je na některých úsecích něco z této krásy pozorovatelné, jinde jsou vidět spíše degradované porosty travin a polní plevely. V budoucnu se ale možná dočkáme nějaké změny. Ukazuje se, že pastva velkých býložravců má jednoznačně pozitivní vliv na stav místního ekosystému.


Zdroj: Česká krajina
Autor titulní fotografie: Michal Barták