Tým odborníků, zahrnující paleontology, patology, chirurga a radiologa, podrobil zkoumání nezvykle zdeformovanou lýtkovou kost býložravého dinosaura. Ostatky Centrosaura, zapamatovatelného pro svůj roh a roztodivný tvar hlavy, se nacházely v tzv. Dinosauřím parku v Kanadě. Na tomto území, zapsaném na seznamu světového dědictví UNESCO, bylo dosud nalezeno přes 40 druhů koster dinosaurů.

Foto: Pixabay, pexels.com

Zmíněná lýtková kost asi 77 milionu let staré fosilie byla již dříve zkoumána pro svůj podivný tvar, avšak bez možnosti využití moderních neinvazivních vědeckých technik bylo poškození na kosti dosud přisuzováno atypické zlomenině. Nová studie publikovaná ve vědeckém časopisu The Lancet Oncology porovnala tuto kost jednak se zdravou kostí stejného druhu dinosaura, jednak s několika lidskými lýtkovými kostmi – s cílem určit přesnou diagnózu. Výzkumníci k tomu využili techniku zvanou počítačová tomografie, jež je schopná pomocí rentgenového záření vyrobit v počítači tenké řezy kostí a ty potom detailně prozkoumat pod mikroskopem. A došli k překvapivému závěru: dinosaurus trpěl osteosarkomem, tedy rakovinou kostí.

Foto: Nino Liverani, unsplash.org

Podle stavu kosti vědci vyvozují, že nádor byl v pokročilém stádiu a tvor jím pravděpodobně trpěl delší dobu. Stejná diagnóza u lidí, pokud není léčena, vede k následným metastázím do měkkých tkání a orgánů a může mít fatální následky. Badatelé však předpokládají, že tohoto veleještěra pravděpodobně nezahubil nádor, ale povodeň, jelikož se jeho ostatky nacházejí v „hromadném hrobě“ s dalšími členy dinosauřího stáda.

Tato studie představuje vůbec první popis zhoubného nádoru kosti u dinosaura. Stejná diagnóza byla zatím zdokumentována jen u pravěké želvy. Přelomový nález ukazuje, že nám moderní skenovací a počítačové techniky mohou pomoci odhalit, jakými nemocemi trpěli naši předchůdci na této planetě. Vědci zároveň poukazují na fakt, že zhoubné nádory a rakovinné bujení je zapsáno hluboko v evoluční historii živých organismů.

Odkaz na publikaci: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30171-6/fulltext

Titulní foto: Ellicia, unsplash.org