Projekt z dílny společnosti Framlab představuje vertikální farmy určené k výstavbě uvnitř měst. Tyto farmy mají být alternativou, která nevyžaduje tolik plochy a tolik vody jako tradiční zemědělství. Navíc mají řešit problém chudých čtvrtí, jejichž obyvatelé si nemohou finančně dovolit kvalitní, výživné a čerstvé potraviny. Podíváme-li se například na Brooklyn, pro který byl projekt primárně zamýšlen, zjistíme také, že mnozí obyvatelé nemají ve svém okolí vůbec k dispozici obchody nabízející kvalitní čerstvé ovoce a zeleninu.

Farma v noci (zdroj: Framlab)

Projekt Glasir má řešit tento problém pomocí vertikálních farem, které se skládají ze skleněných modulů. Tyto moduly jsou navržené k pěstování zeleniny a dohromady vytváří struktury ve tvaru stromu. Vše se navíc automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám. Strom je řízený umělou inteligencí, která vyhodnocuje srážky, vítr, nebo například intenzitu slunečního svitu a rozhoduje o přidávání dalších modulů a tedy o „růstu“ celého stromu. Farma navíc dokáže zachytit a uchovat všechnu dešťovou vodu a využít ji pro aeroponický systém. Plodiny tak nebudou pěstovány v půdě. Namísto toho jsou jejich kořeny pouze postřikovány speciálním mlžným oparem. Tento způsob pěstování, který využívá například NASA, vyžaduje výrazně méně vody. Farmy navíc mohou být zbudovány opravdu kdekoliv ve městě. Jedna taková farma pak má být schopná vypěstovat více než 20 tun zeleniny ročně.

zdroj Framlab

Celý projekt boduje také působivým designem, který by měl přinést do měst další zeleň a přitom nezabrat příliš plochy. Zároveň sází na komunitní aspekt celého nápadu a na lokálnost produkce. Takže odpadnou další náklady a škody způsobené dopravou a skladováním plodin. Jak by se vám líbily takové farmy ve vašem městě?