Technický potenciál, tedy množství elektřiny, které by větrné elektrárny teoreticky mohly v ČR vyrobit po zohlednění všech legislativních, technických i ekonomických omezení, je přitom mnohem vyšší a je srovnatelný s celkovou současnou spotřebou elektřiny v ČR. V praxi však výstavbě větrných elektráren brání i jiná než technická či legislativní omezení. Často hraje roli i souhlas místních obyvatel z hlukových či estetických důvodů, výskyt chráněných živočichů či jiná místní specifická omezení.

Skutečná realizace větrných elektráren bude proto nižší než technický potenciál; studie odhaduje, že v roce 2040 mohou tyto elektrárny zajišťovat ročně mezi 6 a 19 terawatthodinami (TWh) elektřiny, tedy 10 až 31 % současné spotřeby. Kde se v tomto rozsahu potom bude nacházet skutečná realizace, závisí hlavně na podpoře vlády a místních obyvatel. V současnosti větrné elektrárny v ČR vyrábí pouze 0,7 TWh elektřiny ročně.

„Podmínky  pro větrné elektrárny máme velmi podobné, jako jsou v jižní polovině  Německa, když porovnáme větrnost i charakter krajiny. Přesto u nás nevyužíváme větrné elektrárny ani z desetiny jako tam,” řekl David Hanslian z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR, který studii zpracoval.

Vládní plán na rozvoj obnovitelných zdrojů, takzvaný Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, v současnosti předpokládá do roku 2030 nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren o 600 MW, což by znamenalo nárůst výroby na zhruba 2,1 TWh ročně (3 % české spotřeby).

„Největší překážkou rozvoje větrné energetiky v Česku je její nepodpora ze strany státu. Obnovitelné zdroje jsou stále považovány za jakýsi doplněk, hobby, jehož rozvoj po nás chce Brusel. To je zásadní nepochopení, vítr a slunce dnes vyrábějí nejlevnější elektřinu ze všech nově budovaných  zdrojů. Jsou naše domácí, proto je chceme,” řekl Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE), která sdružuje provozovatele větrných elektráren.

V zahraničí rozvoj větrné energetiky také často funguje na bázi tzv. komunitních projektů, kdy obce spolu s místními občany a soukromými podnikateli staví a provozují místní obnovitelné zdroje. Takové projekty bývají více akceptovány místními obyvateli díky jejich přímému zapojení i díky finančním ziskům, které plynou přímo obci. V ČR jsou však takové projekty zatím vzácné.

Studii potenciálu větrné energetiky naleznete na tomto odkaze.

Zdroj: tisková zpráva komory OZE, studie AV ČR "Aktualizace potenciálu větrné energie v České republice z perspektivy roku 2020"
Titulní obrázek: Karsten Würth, Unsplash