Rakousko v roce 2020 přijalo na státní úrovni cíl klimatické neutrality do roku 2040, čímž se zařadilo mezi světové lídry dekarbonizace. Nejednalo se však o náhlé politické rozhodnutí, rakouská státní správa i rakouské instituce přistupují k ochraně klimatu seriózně již dlouhodobě. Město Vídeň má například od roku 2019 vypracovaný podrobný plán dekarbonizace a na transformaci na čistou dopravu a energetiku aktivně pracuje.

K těmto snahám se připojuje i vídeňské letiště Schwechat, které má svůj vlastní cíl klimatické neutrality. V jeho rámci nyní na ploše 24 hektarů plánuje postavit fotovoltaickou elektrárna s výkonem 24 MW. Se stavbou elektrárny začne letiště již nyní na jaře. Dokončení a uvedení do provozu je pak plánované na léto 2022. Vedle největší fotovoltaické elektrárny uvede letiště do provozu i další dvě menší fotovoltaické elektrárny na střechách dvou svých parkovacích domů.

S výstavbou fotovoltaických elektráren začalo letiště již v roce 2016. Postupně vzniklo pět fotovoltaických elektráren na střechách administrativních budov či hangárů. Dohromady letištní fotovoltaické elektrárny v budoucnu vyrobí 30 GWh elektřiny ročně. To odpovídá jedné třetině celkové spotřeby elektřiny letiště či roční spotřebě elektřiny zhruba 7 000 domácností.

Výstavbou největší fotovoltaické elektrárny v Rakousku se vídeňské letiště přiblíží svému cíli stát se během několika let klimaticky neutrální. Již v uplynulých letech se díky zavedeným opatřením letišti podařilo snížit podíl emisí CO2 o 70 % na dopravní jednotku. Snížení se letišti podařilo dosáhnout i ve spotřebě energie, a to o 40 % ročně. K brzkému dosažení klimatické neutrality letišti výrazně pomůže i přechod na dálkové vytápění od roku 2022. Letiště Schwechat by se tak již brzy mohlo stát jedním z prvních klimaticky neutrálních letišť v Evropě.

Vedle zmíněných opatření sází letiště i na elektromobilitu. Letištní vozový park se může pyšnit celkem 380 elektrovozy. Letiště také instaluje šetrné LED systémy a vyvíjí řídící systém pro energetickou optimalizaci stávajících a budoucích staveb. Budova Office Park 4 využívá geotermální energii a byla již několikrát oceněna jako nejudržitelnější kancelářská budova v Rakousku.

Ani samotné město Vídeň nestojí stranou, v příštích pěti letech plánuje na svém území zpětinásobit množství solárních elektráren ze současných 50 MW na 250 MW. Za tímto účelem město podporuje vlastníky budov či komunity, které o pořízení solárních panelů uvažují, a kromě finanční podpory jim nabízí i pomoc s plánováním financování a výstavby.

Zdroj: TZ zahraniční kanceláře města Vídně

Úvodní obrázek: Kelly Lacy via Pexels