Několik let trvající studie pomohla pochopit, jak se formují nádorová onemocnění. Projekt s názvem Pan-Cancer oslovil dohromady 1300 výzkumníků, kteří během několika let osekvenovali geny 38 typů rakovin u 2800 pacientů.

Studie odhalila několik tajemství, která nádorová onemocnění stále ukrývají. Díky ní víme, kde a v jakých počtech se nachází tzv. "driver mutace", které směrují buňku k nekontrolovatelnému bujení. Překvapivě jsou pozorovány značné podobnosti mezi jednotlivými nádory. Výsledky byly publikovány v několika článcích v různých časopisech skupiny Nature. Celkově jde o nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší výzkum v tomto odvětví.

Poznání vývoje různých typů nádorů může pomoct při specifické léčbě a to vzhledem k širokému spektru nádorů, které byly ve studii pozorovány. Navíc může dojít k detekci onemocnění mnohem dříve. Byly objeveny tisíce kombinací mutací u jednotlivých druhů a asi 80 různých procesů, které mohou mutace způsobovat. Některé z nich jsou způsobené věkem, některé dědičné, a nebo získané kvůli nesprávnému životnímu stylu.

Důležitá objevená fakta:

  • Některé typy rakoviny se mohou vyvinout o desítky let dříve, než dojde k diagnóze.
  • Nádory, které nemůžeme diagnostikovat standardními metodami, můžeme identifikovat tímto způsobem.
  • Projekt se soustředí na celý genom, to znamená i na 98% všech genů, které jsou tzv. nekódující.
  • V pěti procentech případů, byly objeveny mutace, které dříve nebyly identifikovány.

Hlavní pozitivum celé studie tkví v její šířce. Pomáhá odhalit důležité drobnosti, které při standardních postupech zůstanou skryty. Jednou z nich je např. podobnost některých druhů nádorů, které jsou z úplně odlišných tkání. Byly pozorovány podobné mutace u rakoviny prsu a prostaty. Jak je vidět nádorová onemocnění skrývají ještě mnohá tajemství. Tato studie by mohla být zlomovou v rámci dalších výzkumů.

Foto: Medical News Today