Divergentní neboli rozbíhavý pohyb mezi Núbijskou a Somálskou tektonickou deskou podél Východoafrické příkopové propadliny, neboli riftu, ovlivňuje nejen rozpínání a růst rozlohy afrického kontinentu. Předchozí studie zjistily, že právě dělení zmíněných desek na další mikrodesky (Lwandle, Rovuma a Victoria) způsobuje, že na hranici mezi deskou Lwandle a Somálskou deskou dochází k rozdílnému pohybu v rámci území Madagaskaru.

Vědecký tým vedený D.S. Stampsem (Virginia Tech, USA) vyvinul novou GPS metodu pro sledování rychlosti pohybu desek, která přináší nový pohled na kinematiku Východoafrického riftového systému. Využívají devíti nových GPS měření a také devatenácti již probíhajících měření na Somálské desce, jelikož přesné vymezení hranic desek je nezbytné pro pochopení podstaty daného jevu. O tom je nová studie Redefining East African Rift System kinematics.

Výsledky naznačují, že oblasti středního a jihovýchodního Madagaskaru se pohybují s deskou Somálskou, zatímco jižní část ostrova je konzistentní s mikrodeskou Lwandle směřující o setiny úhlu jiným směrem. Severní část ostrova společně s Komorskými ostrovy se deformuje, což je v rozporu s dosavadním předpokládaným rigidním pohybem desky. Lze tedy říci, že se ostrov Madagaskar fragmentuje na menší části.

Zdroj: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G47985.1/591119/Redefining-East-African-Rift-System-kinematics

Autoři však předpokládají rychlost pohybu jednotlivých desek v jednotkách milimetrů ročně, tudíž bude trvat několik milionů let, než k rozpadu ostrova dojde. Široká zóna (zhruba 600 km) deformace mezi mikrodeskou Rovuma a deskou Somálskou napříč jednotlivými částmi Madagaskaru dokládá, že Východoafrická příkopová propadlina se prodlužuje systémem úzkých i širokých deformačních zón. To mimo jiné umožní zcela nový pohled na chápání seismické a vulkanické aktivity na Komorských ostrovech a Madagaskaru.

Originální publikace: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G47985.1/591119/Redefining-East-African-Rift-System-kinematics

Foto: Jaromír Zajíček