Nový standard přenosu informací 5G pracuje na široké škále různých frekvencí. Pro mobilní sítě jsou určené pod 1 GHz (1 000 000 000 kmitů za sekundu). Jako nejvyšší používaná frekvence je plánovaná 66-71 GHz. Analogový signál byl vysílán na podobných kmitočtech a do televizí přicházel obraz a zvuk odděleně. Digitalizací myslíme spojení několik signálů do jednoho.

Analogová televize (Zdroj: Daniel von Appen)

Samotné vysílání je vlastně záření. Existuje několik druhů, jako jsou viditelné světlo, ultrafialové nebo infračervené. 5G síť se pohybuje na pomezí rádiových vln a mikrovln, které běžné a většinou neškodné. Na principu druhých fungují mikrovlnné trouby, které vám svým vyzařováním zahřejí třeba párky. Je tomu tak díky mnohem větší intenzitě záření, vzdáleností párků od zdroje a směru vyzařování do prostoru trouby. Každé vysílající zařízení se oproti svému okolí zahřeje. Už víte, proč je váš telefon po volání teplejší, než před voláním? Není to jen kvůli intenzivnějšímu používání baterie během hovoru.

5G síť může být využitá pro spoustu různých druhů bezdrátové komunikace. Nižší frekvence budou sloužit mobilním telefonům (je zde rychlá odezva, což je pro datový tok důležité), ty vyšší například v bezdrátové komunikaci v rámci provozu nějaké firmy.

Vyšší rychlosti je dosaženo také díky nasměrování signálu přímo do koncových zařízení. Technologie se neustále vyvíjí a vysílače s přijímači dokáží pracovat s daleko větší účinností a nedochází tak ke ztrátě signálu. 5G síť navíc bude v budoucnu nutností, neboť dnes využívaná 4G síť (LTE Advanced) postupně přestává dostačovat nárokům dnešní civilizace.

Pravidlem bývá, že novější technologie mívají více slabin. Je tomu tak i u 5G sítě, která je například více náchylná k hackerským útokům, protože bude spojovat více přístupových bodů do sítě. Zavedení této technologie je také finančně náročné.

Několik vědeckých studií dalo 5G vysílání do souvislosti s vyšším výskytem rakovin či vznikem rezistentnějších bakterií. Také ostatní typy sítí mají pravděpodobně negativní vliv na lidské zdraví. Nošení mobilu v kapse u kalhot může vést ke zvýšenému riziku rakoviny varlat a prostaty u mužů. Další studie zase uvádí, že vaše domácí Wi-Fi síť na vás každý den vysílá stejně či dokonce více velice podobného záření.

Zdroje: https://www.nature.com/articles/d42473-019-00009-7 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health
Zdroj úvodního obrázku: Jack Sloop