Vědečtí výzkumníci ze Smithsonian institutu objevili 16 nových druhů vzdáleně příbuzných hlubokomořských ryb, jejichž kůže neodráží téměř žádné světlo. Podobně, jako ultra-černý materiál Vantablack.

Podle vědců tyto ryby pohlcují světlo natolik účinně, že i na přímém světle vypadají jen jako siluety bez žádných tvarů nebo rysů, které by mohlo lidské oko zachytit. I když jsou ryby obklopené biolumenescentním světlem, v temnotě oceánu téměř úplně zmizí. Některé z těchto nově objevených ultra-černých ryb jsou tak tmavé, že pohltí více než 99,5% světla, které dopadne na jejich tělo.

Sluneční paprsky velmi dobře osvětlují mořskou vodu do hloubky 20 m, nejdou ale hlouběji než do hloubky 200 m. V tak hlubokém prostředí je jediným zdrojem světla bioluminiscentní záření od hlubokomořských tvorů. Tvorové používají bioluminiscenci k nalákání partnerů, odvrácení pozornosti predátora nebo k nalákání kořisti.

Spoluautorka nové studie Karen Osbornová byla první, kterou neobvyklé zbarvení ryb zaujalo. I s využitím pokročilé technologie nebyla schopná ryby detailně zachytit. „Nezáleželo na tom, jak jste nastavili fotoaparát nebo světlo – ryby všechno světlo pohltily.“

Jak nová studie ukazuje, téměř úplná absorpce světla v případě ultra-černých ryb závisí na melaninu. To je stejný pigment, který zbarvuje a chrání lidskou kůži před slunečním světlem. Experti zjistili, že tento pigment se v kůži ultra-černých ryb nenachází nahodile, ale je uspořádán speciálním způsobem. Pigmentové buňky jsou tvořené hustě nahromaděnými prostory známé jako melanozomy. Ty díky své velikosti, tvaru a umístění plýtvají jen velmi malým množstvím světla. Veškeré přímé světlo buď pohltí buňka sama nebo světlo přesměruje do jiné buňky, která ho pojme místo ní.

Systém pohlcování světla za pomocí melaninu je oproti dnes vyráběným ultra-černým materiálům mnohem menší a jednodušší na výrobu. Výzkumníci vysvětlili, že napodobením této strategie by mohli pomoci inženýrům vyvinou levnější, ohebnější a odolnější ultra-černý materiál pro využití v optické technologii – teleskopy, fotoaparáty, ale také jako kamufláž.

Vantablack je momentálně nejznámější super-černý nátěr, který absorbuje 99.65% světla. Výzkumníci z MIT tvrdí, že se jim loni povedlo omylem vytvořit zatím nejtemnější materiál, který absorbuje 99,96% světla. Jednalo by se zatím o nejtemnější ultra-černý materiál vůbec.

Zdroj: www.techexplorist.com
Obrázky: Karen Osborn