Hostem nejnovějšího STARTUPSIGHTu byl Petr Sviták, zakladatel společnosti FastMEDIC a Petr Mandík, mentor z HappyEnd Agency. Hlavním tématem rozhovoru byla cesta Petra Svitáka jakožto začínajícího podnikatele a příběh o tom, jak si jako nezkušený podnikatel poradil se založením vlastní startupové společnosti.

Firmu FastMEDIC založil Petr Sviták v červnu 2019. Společnost nabízí službu tzv. lékařů na kolech. Do center měst nebo špatně dostupných oblastí většinou trvá dlouho, než dorazí záchranář se sanitou. Proto začínají fungovat záchranáři pohybující se na kolech, dostanou se k pacientovi rychleji.

Lékaři na kolech našli své uplatnění jak ve státním sektoru, tak i v soukromém a po necelém půl roce svého fungování firma přislíbila své služby více než čtyřiceti akcím, včetně Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde měli doktoři hlídkovat a popř. poskytnout rychlou zdravotní péči.

Ale jak celý nápad vznikl? Petr byl účastníkem autohavárie a určitou dobu strávil léčbou svých zranění v nemocnici. Již během své rekonvalescence začal vnímat celý zdravotnický systém a po zotavení chtěl najít způsob, jak zdravotnictví pomoci. Kromě vlastního úrazu neměl se zdravotnictvím žádné zkušenosti a podnikat také nikdy nezkoušel. Přesto přišel na způsob, jak tyto překážky překonat.

Nápad alternativních záchranářů převzal Petr ze zahraničí, ale musel ho upravit pro místní trh. Sám by založit firmu bez znalostí a zkušeností nezvládl, proto zkontaktoval své kamarády ze sociálních sítí, vysvětlil jim svou vizi a brzy vznikl pětičlenný zakladatelský tým. Každý člen měl na starost jinou oblast vedení firmy a jelikož se jednalo o kamarády se zápalem pro akci, chtěli začít podnikat co nejdříve.

Petr už v tomto momentě spolupracoval s mentory, kteří mu pomáhali s formulováním původního nápadu do finálního produktu a poradili mu, aby nejdříve provedl analýzu trhu, našel potenciální klienty a s jedním se sešel. Ne s cílem nabídnout mu již hotový produkt, ale prokonzultovat možnosti svých služeb a získat důležitou zpětnou vazbu.

Díky analýze trhu firma našla možnosti pro své uplatnění jak ve státní sféře, kde by mohli lékaři na kolech držet služby v centrech měst a trvale vypomáhat Integrovanému Záchrannému Systému (IZS), tak i ve sféře soukromé, kde by lékaři vypomáhali nárazově při různých sportovních akcích, koncertech, festivalech apod.

Na schůzi s potenciálním klientem šel Petr jen s powerpointovou prezentací. Neměl žádné finance, vybavení ani zaměstnance. Přesto získal rozhodující rady, které silně dopomohly firmě dotáhnout svůj původní nápad do finálního produktu a FastMEDIC mohla začít s pilotním projektem.

Během podzimu 2019 firma nabídla své služby několika akcím. Cílem bylo zjistit do konce roku 2019, jestli se finální produkt lékařů na kolech osvědčí. Firma si uvědomila výši počáteční investice do elektrokol, zdravotnického vybavení a školených zdravotníků. Pro pokrytí nákladů firma potřebovala investory. Za jedním z nich zašel Petr ne pro finance, ale opět pro radu. Rada od investora byla pro firmu opět osudová, FastMEDIC se totiž podařilo oslovit místo investorů spousty sponzorů, kteří zapůjčili elektrokola, poskytli zdravotnické vybavení i ušili oblečení pro záchranáře prakticky zdarma.

Projekt záchranářů na kolech se osvědčil a firma měla se začátkem roku 2020 domluvených kolem 40 soukromých akcí a v současnosti je v jednání s kraji po celé ČR ohledně trvalých zdravotnických hlídek.

Kromě pěti zakládajících členů má firma i několik extérních pracovníků, kteří pomáhají FastMEDIC v orientaci ve zdravotnictví, ale i s úředními činnostmi v jednotlivých městech. Cílem firmy je stát se trvalou součástí IZS ve městech a nárazově vypomáhat při soukromých akcích. Jakmile bude FastMEDIC pevně ustanovenou součástí českého státního zdravotnictví, plánují expandovat do zahraničí.

Zdroj: redakční článek Czechsight
Foto: Czechsight