Studie publikovaná ve vědeckém časopise Journal of Materials Chemistry B popisuje, jakým způsobem lze dosáhnout zahřátí nádorových buněk a zvýšení efektivity léčby. Chemoterapeutika jsou do cílové tkáně podána pomocí malých magnetických nanočástic, která se v místě nádoru dokáží zahřát. To se stane ve chvíli, kdy jsou vystaveny alternativnímu magentickému poli. Pokud je pole aplikováno vně pacienta ve chvíli, kdy se nanočástice s chemoterapeutikem hromadí v místě nádoru, dojde k uvolnění tepla z nanočástic a zvýšení efektivity léčby až o 34%.

Efekt zahřívání i chemoterapie je synergický. Oba způsoby jsou efektivní per se, avšak společně se jejich účinnost zvyšuje.

Ve studii byl popsán vliv nanočástic společně s klasickým chemoterapeutikem, doxorubucinem. Dohromad byly podány proti glioblastomu, buňkám nádoru prsu a nádorovým buňkám prostaty. U všech nádorů došlo k zefektivnění léčby při podání kombinace nanočástic a doxorubicinu. Důležité rovněž je, že nádorové buňky snášejí teplo hůře než zdravé. K apoptóze nádorových buněk dochází při 42 stupních Celsia, kdežto zdravé buňky vydrží až 45 stupňů. K zefektivnění chemoterapie navíc došlo již při mírném zahřátí na 40 stupňů, což by znamenalo, že léčba nanočásticemi vyžaduje jejich menší dávku. V tu chvíli ovšem musí dojít k zapouzdření nanočástice přímo do rakovinné buňky.

Neopomenutelnou výhodou nanočástic je jejich polymerový obal, který zabraňuje chemoterapeutiku napadat zdravé buňky. Obal je citlivý na teplotu a pH. To znamená, že k vypuštění léčiva dojde ve chvíli zahřátí a až poté, co se do stane do lysozomů, organel, které mají nižsí pH než vnitřek buňky.

Metoda byla použita na buněčných kulturách, z čehož vyplývá, že bude nutný navazující výzkum. "Prozatím je popsaná metoda používána při léčbě agresivních glioblastomů. Naše výsledky nasvědčují tomu, že bude použitelná i u jiných typů nadorů," říká hlavní autor článku Nguyen T. K. Thanh z UCL.

Zdroj: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/TB/D0TB01983F#!divAbstract
Foto: Journal of Materials Chemistry B (Wang et al., 2020)