Bezplatná veřejná doprava již není utopickým snem, ale jak jsme již na CZECHSIGHT informovali, realita pro více než 90 měst z různých koutů světa.

V Tallinnu (hlavní město Estonska), v obcích v Polsku, Švédsku, Francii, v Chengdu v Číně a v několika městech v USA mají veřejnou dopravu bez jízdného. Mimo to se v praxi často setkáváme se systémy bezplatné dopravy pro konkrétní skupiny obyvatel, jako například děti, senioři, studenti apod.

Proč se ale tolik měst rozhoduje zavádět veřejnou dopravu bez poplatků za jízdné?

Jedním z důvodů, proč Tallinn zavedl v roce 2013 veřejnou dopravu zdarma pro své residenty, bylo to, že město již dotovalo veřejnou dopravu zhruba ze 70 procent. Městská samospráva proto cítila, že je pro ně čím dál tím obtížnější u obyvatel Tallinnu obhajovat, proč má být služba veřejné dopravy stále tak masivně dotována. A to i přes to, že pro některé skupiny obyvatel je její použití stále drahé.

V roce 2012 došlo v Chengdu (Čína) k zavedení bezplatné veřejné dopravy době od 5:00 do 7:00, s cílem snížit dopravní  zácpy vznikající v ranní špičce po 7:00. V důsledku toho tato změna také zmírnila dopravní přetížení v odpoledních hodinách po 17:00, protože lidé, kteří cestují brzy do práce, se také vracejí dříve domů.

V regionu Flandry (a na mnoha dalších místech) bezplatná veřejná doprava pomáhá seniorům. Jako vedlejší účinek jsou pak peníze ušetřené na veřejné dopravě použity převážně v místních obchodech, což do určité míry stimuluje lokální ekonomiku.

Změna v dopravní politice

Zavedení veřejné dopravy bez jízdného představuje radikálním posun v dopravní politice.

Je důležité mít na paměti, že i ta města, která mají bezplatnou veřejnou dopravu, musí stále hradit náklady spojené s provozem veřejné dopravy.

Kdo ale platí za jízdné, když ne cestující?

Bezplatná veřejná doprava znamená posun od systému, ve kterém uživatel platí za službu, protože ji používá, směrem k systému, kdy je služba pro uživatele k dispozici bezplatně. Náklady na provoz bezplatné veřejné dopravy jsou tak hrazeny z veřejných rozpočtů skrze přerozdělení daní.

Pro lidi, kteří se potřebují přemístit z bodu A do bodu B, by to znamenalo, že pokud si budou moci vybrat mezi soukromým automobilem, nebo veřejnou dopravou, veřejná doprava se stane přitažlivější.

Díky takovému radikálnímu posunu ohledně financování veřejné dopravy dochází k tomu, že lidé z nízkopříjmových skupin pak mohou službu vyžívat více, aniž by došlo k zvětšení jejich nákladů. Systém bezplatné veřejné dopravy, tedy kromě snahy snižovat negativní dopady užívání osobních automobilů, také pomáhá v boji proti chudobě.

Vedlejším účinkem je také to, že peníze, které cestující ušetří na jízdném jsou pak uvolněny na další výdaje, které posilují místní ekonomiku.

Otázky týkající se podoby mobility v naší společnosti jsou nyní více než aktuální. Především kvůli globální změně klimatu je nutné přehodnotit způsob současného městského života.

Zavedení systému bezplatné veřejné dopravy je tedy jedním ze způsobů, jak lze ovlivnit podobu městského života směrem k jeho větší udržitelnosti a zároveň nabízí rovně příležitosti všem společenským vrstvám.

Více o bezplatné veřejné dopravě na CZECHSIGHT nalezente v:

Zdroj: https://apolitical.co/en/solution_article/get-on-the-bus-the-case-for-free-public-transport

Foto: Ant Rozetsky, Unsplash